Archiwum miesiąca: grudzień 2020

Świadectwa

Świadectwa i przekazy. Świadectwa są to pisma, stwierdzające czyjeś osobiste przymioty, albo też prawdziwy stan rzeczy. Świadectwa mogą być bardzo rozmaitej treści. Świadectwo powinno być jak najsumiennej i jak najoględniej ułożone, aby nikomu krzywdy nie wyrządzić, i zarazem nikogo w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Podania

Przechowywanie korespondencyi. Każdy ostrożny przemysłowiec lub kupiec przechowuje obce listy i telegramy, szczególnie ważniejsze. Zdarzyć się bowiem może, że ktoś powoła się na dawny list lub podniesie zarzut, że roboty nie wykonano lub towaru nie przysłano ściśle według zamówienia. Mając … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Pisma

Listy przy odsyłaniu roboty lub z usprawiedliwieniem. Wzór 51 W Stryju, 3. sierpnia 1893. Wielmożna Pani! Dzisiejszą pocztą wysłałam bieliznę, uszytą wedle łaskawego zle­cenia z dnia 3. lipca b. r. i pochlebiam sobie, że tak co do użytego materyału, jakoteż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Okólniki

Okólniki (Cyrkularze). Okólniki kupieckie są ogłoszeniami w formie listu. Są to więc listy otwarte, drukowane lub litografowane. Rozsyła się je tym instytucyom, handlom lub osobom, z któremi będzie się prawdopodobnie stało w sto­sunkach, przy tych wszystkich sposobnościach, przy których uskutecznia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Pisma firmowe

Listy w sprawach przemysłowych i handlowych. Przemysłowcy i kupcy muszą zazwyczaj bardzo wiele korespon­dować: zamawiają materyał surowy i towary, zawiadamiają odbiorców o nowych wyrobach i towarach, polecają, im takowe, ofiarują osobom prywatnym i instytucyom swe usługi, żądają wyjaśnień w niektórych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Kolej

Ekspedycya kolejowa. Przesyłki kolejowe są dwojakie: Przesyłki frachtowe, ekspedyowane pociągami ciężarowymi, i posyłki pośpieszne, ekspedyowane pociągami osobowymi i mieszanymi. Frachtem wysyła się bądźto znaczne ciężary, bądź też przedmioty znacznej objętości; pośpiesznie (eilgutem) zaś przedmioty drobniejsze, rzeczy podlegające łatwo zepsuciu, lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Spedycja | Dodaj komentarz

Próbki

Próbki towarów. Próbki towarów przyjmuje poczta do 250 g za opłatą 5 ct. Opa­kowanie ma być takie, ażeby zawartość sprawdzić można. Obok adresu winien być dopisek: » Wzory* lub »Próbki bez wartości*. Oprócz firmy nadawcy, znaku fabrycznego, nazwy, numeru lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Reklama | Dodaj komentarz

Wysyłka

Wysyłka druków. Druki, książki, mapy i fotografie, odciski litografowane, drzeworyty i t. p. mogą być wysyłane otwarte, t. j. tylko odpowie­dnio złożone, lub pod opaską, lub też w otwartych koper­tach. Opaską mogą one być owinięte w podłużnym lub poprzecznym kierunku, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Spedycja | Dodaj komentarz

Zlecenia

Zlecenia pocztowe (Mandaty). Pośrednictwa poczty można używać do ściągania należytości przez zlecenia (mandaty) pocztowe. Zapomocą zleceń można w całej monarchii ściągać kwoty do 500 zł. w. a. Używa się w tym celu blan­kietów rządowych. Dający zlecenie winien do blankietu dołączyć … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Współpraca | Dodaj komentarz

Posyłki

Posyłki pocztowe za pobraniem należytości (zaliczki). Towary można wysyłać pocztą za pobraniem należytości czyli za zaliczką. Przesyłka taka nie zostanie doręczona adresatowi, dopokąd nie złoży za nią należytości w urzędzie pocztowym, a należytość tę odsyła poczta nadawcy. Dlatego też przekaz … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Spedycja | Dodaj komentarz