Dzienne archiwum: 6 grudnia 2020

Listy polecające

(Odpowiedź na list poprzedni). We Lwowie, 19. kwietnia 1893. Łaskawa Pani! Odpowiadając na list z dnia 16. bm. donoszę Pani, że natychmiast po jego otrzymaniu starałam się z pośród panienek, należących do naszego Towarzystwa, wybrać taką, któraby według życzeń Łaskawej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Zamówienia i zlecenia

( Do handlu bławatnego list 1.) W Grzędzie Łukawięckiej, 2 kwietnia 1893. Łaskawy Panie! Proszę przysłać mi próbki tańszych a trwałych repsów i lekkich płócienek w kolorach jasnych wraz z cennikiem do Grzędy Łukawieckiej` p. Grybów. Z poważaniem Anna Martecka … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Urzędowe | Dodaj komentarz

Listy różne

Listy takie mogą być najrozmaitszej treści. Najwłaściwszym będzie w nich ton poważny, grzeczny i spokojny. Wystrzegać się trzeba szczególnie rozwlekłości , bo ludzie nie lubią czytać rzeczy nie­potrzebnych i nie chcą darmo czasu tracić. Człowiek piszący rozwlekle i od rzeczy, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

Listy do przyjaciółek

Do przyjaciółek pisujemy dość często, choćby bez szczególnego powodu, • gdyż przyjaciółka chce wiedzieć, co porabiamy i jak nam się powodzi. Listy do przyjaciółek pod względem treści i formy bardzo są po­dobne do listów rodzinnych. Listy do przyjaciółek pisujemy swobodnie, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Listy rodzinne cd.

(Na wiadomość o wyzdrowieniu Ojca) W Krakowie , dnia 25. kwietnia 1893. Najdroższy Ojcze! Świat cały wydaje mi. się piękniejszym od chwili, kiedy Kochana Mama mi napisała, że Ojciec prawie zupełnie przyszedł do zdrowia i że wszelkie niebezpieczeństwo minęło. Przez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Listy rodzinne

Listy rodzinne mogą być najrozmaitszej t r e ś c i. Pod względem Mytny mogą się one także bardzo różnić, gdyż w różnych rodzinach panuje rozmaity ton rodzinny, t. j. członkowie różnych rodzin nawet przy tymsamym stopniu serdeczności przemawiają i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Forma listu cd.

5. Uwagi o wstępie i zakończeniu listów. 1. Wstęp winien być zawsze ściśle zastosowany do treści listu, bywa więc bardzo rozmaity. Dla ułatwienia rzeczy początkującym, przy­taczamy niektóre zwroty najpowszechniej używane : Odpowiadając na łaskawe zapytanie mam zaszczyt (pozwalam sobie) donieść … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

O listach

1. Korespondencya.                                                                                                               Często chcemy się rozmówić z osobą nieobecną: chcemy ją oczemś zawiadomić, zapytać się o coś’, poprosić i t. p. W tym celu piszemy  do tej osoby, poczem ona nam odpowiada. Dana odpo­wiedź . niezawsze jest dostateczną , … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz