Godła

Godła i inne napisy sklepowe

Godło (szyld) jest to napis nad pracownią, sklepem lub mie­szkaniem przemysłowca lub kupca. Napis ten bywa umieszczany na ta­blicy, lub malowany na murze i t. p. i jest zazwyczaj tak wielki, aby z daleka był widoczny. Godło zawiera albo samą firmę, albo też bliższe oznaczenie interesu.

Godło  Lisickiego będzie więc opiewało:

Wzór19.Józef Lisickialbo
    
Wzór20.Józef Lisicki stolarz.albo też
    
Wzór21.Pracownia stolarska
JÓZEFA LISICKIEGO
 

Godło przyozdabia się nieraz lub umieszcza się na niem wize­runki głównych narzędzi rzemiosła, lub ważniejszych wyrobów, tak np. stolarz umieści hybel lub stoły, szafy, krzesła i t. p., szewc zaś buty, kupiec korzenny głowy cukru, paki z kawą i t. p. Jeżeli przemysłowiec ma tytuł c. k. nadwornego dostawcy, to umie­szcza zazwyczaj także ten tytuł na godle; nadto mogą niektórzy przemy­słowcy otrzymać przywilej umieszczenia orła cesarskiego na godle i w pie­częci. Oprócz tego umieszcza się podobizny medalów zasługi, uzyska­nych na wystawach i t. p. Na drzwiach i okienicach pracowni lub sklepu, na tablicach mię­dzy oknami i t. p. umieszcza zazwyczaj przemysłowiec lub kupiec roz­maite napisy sklepowe, którymi oznajmia, jakie wyroby wykonywa, lub jakie towary ma na sprzedaż.

Umieszczając takie napisy trzeba uważać:

  1. aby napisy były poprawnie napisane, by czytająca publiczność nie śmiała się z firmy;
  2. aby napisy były o ile możności wielkie, by w oczy wpadały. Dlatego też lepiej wymienić tylko najważniejsze rzeczy;
  3. aby nie chwalić się zbytnio, bo to obudzą nieufność.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Reklama. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *