Kolej

Ekspedycya kolejowa.

Przesyłki kolejowe są dwojakie: Przesyłki frachtowe, ekspedyowane pociągami ciężarowymi, i posyłki pośpieszne, ekspedyowane pociągami osobowymi i mieszanymi. Frachtem wysyła się bądźto znaczne ciężary, bądź też przedmioty znacznej objętości; pośpiesznie (eilgutem) zaś przedmioty drobniejsze, rzeczy podlegające łatwo zepsuciu, lub wogóle posyłki, które mają być adresatowi w krótszym czasie dostarczone. Posyłka pośpieszna jest znacznie kosztowniejsza, niż frachtowa. Posyłając bądźto frachtem, bądźto pośpiesznie, można sobie zastrzedz dostawę na pewien ściśle oznaczony termin. (Dostawa terminowa). Do każdej posyłki musi być dołączony list przewozowy (wzór 44). Do posyłek frachtowych służą blankiety drukowane na bia­łym, do pośpiesznych na czerwonym papierze. Treść obydwóch tych, listów jest jednakowa, napisy rubryk albo wyłącznie w języku niemiec­kim, albo w niemieckim i polskim; do przesyłek w krajowym obrocie kolejowym służą te ostatnie, a odnośne rubryki wypełnia się po polsku. List przewozowy z nadrukowanym stemplem 5-centowym nabyć można w trafice za 51/2 ct. Posyłki kolejowe można, podobnie jak posyłki pocztowe, nadawać- frankowane lub niefrankowane; można je także wysyłać za zaliczką.

Wypełniając rubryki listu frachtowego, należy pamiętać, że Ekspedyt kolejowy wypełnia sam wszystkie rubryki obwiedzione grubemi, czarnemi liniami, wszystkie zaś inne nadawca. Do wysyłek zagranicznych dołącza się także odpowiednie deklaracye cłowe i deklaracye statystyczne, jeżeli takowe są przepisane, jak przy wysyłkach pocztowych. Posyłka winna być odebrana najdalej do 3 dni po doręczeniu awiza; za każdy dzień dłuższego pozostawania przesyłki w magazynie kolejowym płaci się składowe (Lagerzins ). Posyłki za zaliczką, niewykupione w przeciągu dni 14 mimo upo­mnienia, bywają zwracane nadawcy, albo jeśliby rzecz przez powrotny transport mogła uledz zepsuciu, bywają, zgodnie z wolą nadawcy, sprzedawane na miejscu na jego rachunek. Bliższych szczegółów tak co do opakowania, dokładności adresu, środków ostrożności, ubezpieczenia (asekuracyi) i t. p. należy w danym razie zasięgnąć w Expedycie kolejowym, gdyż odnośne przepisy i ta­ryfy kolejowe są bardzo obszerne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Spedycja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *