Kwit

Kto wypłaca drugiemu jakąkolwiek kwotę, ma prawo od odbiorcy tejże kwoty żądać, aby mu wydał kwit. Kwit jest piśmiennem po­świadczeniem, że jakaś kwota została rzeczywiście wypłacona. Kwity wystawia się na otrzymaną pensyę lub wynagrodzenie, uisz­czone rachunki i czynsze, odebrane procenta i t. p. Kwity powinny być pisane zwięźle i jasno. Papier powinien być trwały, gdyż kwity przechowują się jako dokumenta. Pisze się je zazwy­czaj na półarkuszu.

Kwit ma zawierać:

  1. Kwotę wyrażoną słowami i cyframi;
  2. za co powyższa kwota została wypłaconą;
  3. przy odbiorze pensyi, czynszów, procentów i t. p. czas, za który, tudzież ogólną kwotę (np. czynsz roczny), z której wypłata nastąpiła;
  4. imię, nazwisko.i charakter osoby, albo nazwę urzędu lub kasy, która wypłaca;
  5. na dole po prawej ręce, datę wypłaty, w następnym zaś wierszu imię, nazwisko i charakter kwitującego;
  6. u dołu, od lewej strony, między dwiema skośnemi, równoległemi liniami powtórzenie cyframi kwitowanej kwoty.

Kwity podlegają opłacie stemplowej, stosownie do wysokości kwi­towanej kwoty, a mianowicie podług II. skali stemplowej; tylko kwity na kwotę niżej 2 zł. w. a. są wolne od stempla. Skale stemplowe znaj­dują się we wszystkich kalendarzach. Stempel przylepia się u góry po lewej stronie tak, aby jego dolną krawędź przepisać słowami pierwszego wiersza. Osobom i kasom prywatnym, jeśli wyraźnie kwitów nie żądają, wydaje się zazwyczaj tylko rachunki saldowane, wszelkim zaś urzędom i kasom publicznym kwity.

Kwity, wydane w wewnętrznym zarządzie jakiejś instytucyi, nie ulegają ostemplowaniu. Jeżeli np. w Banku Hipotecznym we Lwowie oddział hipoteczny wydaje jaką kwotę oddziałowi zastawniczemu tegoż banku, ten ostatni daje kwit nieostemplowany.

Wzór 38

Wzór 39

Wzór 40

Wzór 41

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Księgowość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *