Okólniki

Okólniki (Cyrkularze).

Okólniki kupieckie są ogłoszeniami w formie listu. Są to więc listy otwarte, drukowane lub litografowane. Rozsyła się je tym instytucyom, handlom lub osobom, z któremi będzie się prawdopodobnie stało w sto­sunkach, przy tych wszystkich sposobnościach, przy których uskutecznia się rozmaite ogłoszenia. Osnowa okólnika ma być krótka, przedewszystkiem zaś winna jasno określać zakres działania handlu lub przedsiębiorstwa, i dokładnie podać firmę. Ponieważ raz wydrukowany okólnik rozsyła się w rozmaitych cza­sach , stosownie do potrzeby, przeto nie kładzie się w nim zwykle daty, tylko przypisek u góry od prawej ręki: »Data pocztowa*. U dołu, pod drukowaną firmą, kładzie się własnoręczny podpis firmującego. Format cyrkularza bywa zawsze in 4to, cały lub pół arkusza, pa­pier listowy, druk ozdobny. Przesyła się go w kopertach otwartych, we dwoje lub czworo złożony, a zatem za opłatą tylko dwucentowej marki pocztowej w obrębie całej monarchii.

Listy z ofiarowaniem usługi (oferty).

Kupiec lub przemysłowiec jest często w tem położeniu, że komuś poleca swój towar lub ofiaruje swe usługi. List tej treści nazywa się ofertą. Podający ofertę nazywa się oferentem. Już anonse i okólniki zawierają w sobie oferty, skierowane ogólnie do czytelników. Nadto podaje się nieraz ofertę instytucyi, handlowi lub osobie, od której spodziewa się stosownego zamówienia. Spodziewając się większego zamówienia, oferent obiecuje zwykle pewne ulgi co do ceny i terminu zapłaty, czyli jak się zazwyczaj wyra­żają »oferuje to i owo«. Taka oferta powinna być bardzo ostrożnie ułożona, gdyż zawiera w sobie zobowiązania. Jeżeli bowiem adresat przyjmie ofertę, oferent obowiązany jest do ścisłego wykonania swej oferty. Gdyby nawet znalazł sposób do uchylenia się od spełnienia tego obowiązku, straciłby na dobrej sławie, bo powiedzianoby o nim, że jest człowiekiem niesłownym.

Wzór 47

W Przemyślu, 14. czerwca 1893.

Przewielebny księże Rektorze !

Dowiedziawszy się, że Internat, zostający pod kierownictwem Prze­wielebnego księdza Rektora, zamierza zaprowadzić od 1. września b. r. kuchnię we własnym zarządzie, ośmielam się polecić mój handel, który trudni się sprzedażą jak najlepszego nabiału, sprowadzanego codziennie z sąsiednich folwarków, tudzież wybornego chleba i krup. W nadziei większego odbytu ofiaruję 5% rabatu od mych zwy­kłych cen sklepowych.

Z wysokiem poważaniem
Aniela Krupska

Trakt Węgierski, l6.

Listy z zapytaniem i odpowiedzi

Takie listy mogą być najrozmaitszej treści. Najczęściej jednak za­pytuje kupiec lub przemysłowiec o charakter lub uzdolnienie osób, które u niego chcą otrzymać zajęcie, o rzetelność i stosunki majątkowe osób, żądających kredytu, lub też żąda dokładniejszego określenia otrzymanych zamówień.

Wzór 48

W Brodach, 14. maja 1892.

Łaskawa Pani!

Jak łaskawej Pani zapewne wiadomo, mąż mój zaniemógł ciężko w miesiącu lutym b. r. Obecnie niebezpieczeństwo minęło, ale lekarze zakazują mu wszelkiej pracy fizycznej i umysłowej, oświadczając, że każde natężenie może sprowadzić natychmiast najgroźniejsze skutki. Z tego powodu musiałam sama objąć zarząd pracowni mego męża, która wszakże dalej pod jego firmą prowadzoną będzie. Zajęcia domowe i wy­chowanie dzieci nie dozwalają mi poświęcić się zupełnie sprawom naszej pracowni i z tego też powodu zamierzam przyjąć czeladnika, któryby mógł zarazem zastąpić kierownika przynajmniej co do wykonywania ro­bót; rachunki i korespondencyę samabym prowadziła, a to tem bardziej, że męża mego od dawna w tem wyręczam. Ponieważ dzięki Bogu mamy wiele roboty, ów czeladnik kierujący, którego przyjąć zamierzam, otrzymałby dobre wynagrodzenie. Z wielu zgłaszających się wydaje mi się najodpowiedniejszym p. Antoni Z…, który właśnie u Państwa przed dwoma laty pracował, a nadto przez trzy lata był zajęty u p. M. Zastawskiego, który Państwu dobrze jest znany. Ponieważ od prawości charakteru i zdolności przyszłego kierowniku zależy we wielkiej części powodzenie mej pracowni, a temsamem los mej licznej rodziny, przeto upraszam Panią uprzejmie, abyś zechciała zapytać swego męża, ewentualnie także P. Zastawskiego, o prowadzeniu się i uzdolnienie zawodowe p. Z……………. , oraz uprosiła ich, aby wyrazili swe sumienne przekonanie, czy on na kierownika pracowni się kwalifikuje. Nie wątpię, że Łaskawa Pani ze względu na moje przykre poło­żenie raczy mi udzielić pożądanych wyjaśnień, tem bardziej, iż przy­rzekam pod tym względem jak najściślejszą zachować dyskrecyę.

Proszę przyjąć wyrazy rzetelnego szacunku

Marcelina Stocha.

Wzór 49

(Odpowiedź).

W Tarnopolu, 18. maja 1893.

Łaskawa Pani!

Odpowiadając na list z dnia 14. bm. pośpieszam na podstawie dokładnych informacyi donieść, że p. Antoni Z…. tak u mego męża, jak u Pana M. Zastawskiego prowadził się bardzo dobrze, był pilnym i zdol­nym pracownikiem. Zgodnie z p. Zastawskim wyraża wszakże mąż mój przekonanie, iż nie ma on jeszcze należytej wprawy i biegłości w prowadzeniu więk­szej pracowni i potrzebuje jeszcze dłuższej praktyki, aby się mógł w tym właśnie kierunku wykształcić.

Ze szczerem poważaniem i życzliwością

Julia Krawczyńska.

Wzór 50

W Krakowie, 24. maja 1893.

Łaskawa Pani!

Licząc na życzliwość Łaskawej Pani, której miałam niezbite do­wody, ośmielam się w najściślejszem zaufaniu zwrócić do Pani z następującem zapytaniem: Przed kilku miesiącami sprowadzili się tu Państwo Z…………….. , zajęli obszerne mieszkanie, prowadzą dom otwarty, a Pani i córki ubierają się wytwornie i drogo. Pani Z  zrobiła właśnie w mej pracowni znaczne zamówienie, bo na kwotę 200 zł., na co jednakże ofiarowuje mi tytułem zadatku tylko 50 zł., a na resztę żąda półrocznego kredytu. Ponieważ stosunków majątkowych Państwa Z……. bliżej nie znam, a nauczona smutnem doświadczeniem bywam dziś w podobnych wypad­kach ostrożną, przeto upraszam, aby Łaskawa Pani zechciała donieść mi poufnie, czy mogę pani Z……….otworzyć kredyt do żądanej wysokości bez narażenia się na przykry zawód. Zechciej Pani przyjąć zapewnienie, że z Jej odpowiedzi, którą wkrótce otrzymać spodziewam się, skorzystam jak najoględniej.

Gotowa do wzajemnych usług’ i zawsze życzliwa

J. Kotkowska..

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Księgowość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *