Posyłki

Posyłki pocztowe za pobraniem należytości (zaliczki).

Towary można wysyłać pocztą za pobraniem należytości czyli za zaliczką. Przesyłka taka nie zostanie doręczona adresatowi, dopokąd nie złoży za nią należytości w urzędzie pocztowym, a należytość tę odsyła poczta nadawcy. Dlatego też przekaz pocztowy — (na sinym pa­pierze z wyciśniętym stemplem na 5 et., sprzedawany po 6 ct. za sztukę) — składa się z dwóch części, t. j. z pocztowego przekazu powziątkowego i z adresu przesyłkowego (wzór 42).

Nadawca, wysyłając pakiet należycie opakowany, oddaje zarazem na poczcie cały blankiet, którego rubryki w górnej i dolnej części wy­pełnił. Na odcinku tegoż blankietu wolno napisać tylko adres nadawcy i odbiorcy, kwotę, i w razie potrzeby, szczegóły księgi handlowej. Wszyst­kie inne dopiski są zabronione. Poczta nadawcza wydaje recepis nadawczy lub posyłkę za­pisuje do książki nadawczej. Poczta odbiorcza doręcza odbiorcy dolną część blankietu, na któ­rego stronie odwrotnej odbiorca kwituje odbiór posyłki, składa na pocz­cie przypadającą kwotę i bierze towar. Skoro adresat posyłkę wykupił, wraca do nadawcy górna część blankietu. Na jego odwrotnej stronie kwituje on odbiór przypadającej kwoty, oddaje tę część blankietu wraz z recepisem nadawczym na pocz­cie i otrzymuje pieniądze. Za jednym blankietem można za pobraniem należytości tylko jedną posyłkę nadawać. Jeżeli adresat nie przyjmie posyłki, albo w 14 dniach kwoty po­brania nie uiści, zapytuje poczta nadawcę, co z przesyłką ma zrobić. Nadawca może polecić, aby wydano ją za opłatą niższej kwoty lub bez wypłaty należytości, lub też, aby mu ją zwrócono. Poczta zwraca mu wówczas posyłkę na jego koszt. Odbiór kwot za pobranie pocztowe powinien nastąpić najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy, od dnia nadania posyłki. Posyłki za pobraniem należytości można do kwoty 500 zł. nada­wać a względnie odbierać we wszystkich urzędach pocztowych monarchii. Do niektórych państw zagranicznych można również wysyłać po­syłki za zaliczką. Państwa te wymienione są w osobnych przepisach, tam też podaną jest najwyższa kwota zaliczki, która wszakże nigdzie nie przekracza 200 zł. w. a. Deklaracye cłowe i deklaracye statystyczne dołącza się tak, jak przy innych posyłkach.

Uwaga. Miejsca pisane wypełnia nadawca, resztę urzędnik pocztowy.

W niniejszym wypadku p. Malicki posyłki nie frankował, opłaty pocztowe uiści więc odbiorca i będą mu policzone przy wydaniu posyłki. P. Malicki mógłby także posyłkę frankować w Krakowie, wówczas na­lepiłby przypadające,marki w dolnej połowie blankietu, na miejscu na to wyznaczonem.

Na stronie odwrotnej Adresu przesyłkowego kwituje odbiorca przesyłki, odłączywszy odcinek. Pisze więc: Zagórzany, 16. marca 1893.

Władysław Pogórski.

Na odwrotnej stronie Przekazu powziątkowego kwituje znów krawiec Malicki, odebrawszy należącą mu się kwotę, pisząc:

Kraków 26. marca 1893.

Antoni Malicki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Spedycja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *