Próbki

Próbki towarów.

Próbki towarów przyjmuje poczta do 250 g za opłatą 5 ct. Opa­kowanie ma być takie, ażeby zawartość sprawdzić można. Obok adresu winien być dopisek: » Wzory* lub »Próbki bez wartości*. Oprócz firmy nadawcy, znaku fabrycznego, nazwy, numeru lub ceny, zapasu, objęto­ści towaru i jego pochodzenia, wszelkie inne dopiski są wzbronione. Do próbek nie wolno dołączać listów. Próbka musi być taka i wysłaną w takiej ilości, aby rzeczywi­ście nie miała żadnej wartości i nie mogła być sprzedaną. Tak n. p. materyi lub chustki jedwabnej, koronek i t. p. rzeczy, które nawet niżej 250 g miałyby wartość, nie przyjęłoby w tej formie. Wysyłane bywają próbki stosownie do jakości towaru pod opa­ską lub w woreczkach. Pakiet cały nie może być dłuższy nad 30 cm, szerszy nad 20 cni, a wyższy nad 10 cm. Jeżeli oddany jest jako zwitek, nie może mieć nad 30 cm długości, a nad 15 cm średnicy. Opaska adresowaną bywa jak opaska na drukach. Wysyłając próbki w woreczkach, należy woreczek u góry związać tak, aby go można każdej chwili rozwiązać; nie wolno go więc zalepić, zaszyć lub lakiem opieczętować. Adres musi być wypisany na mocnym papierze lub innej stosownej materyi, i przymocowany do woreczka.

Przykłady: a) Jeżeli n. p. fabryka Kohlera w Korczynie wysyła próbki chodników, to zwinie próbki w zwitek lub w kształcie prosto­kątnym , jak paczkę druków, i na opasce umieści napis: „Próbki bez wartości”, a nadto firmę swą, adres, cenę próbek, dalej może dodać uwagę, że z odnośnych towarów ma taki a taki zapas. Wolno jej także wewnątrz opaski na każdej próbce na przylepionej karteczce umieścić numer i cenę i wymienić zapas. b) Jeżeli zarząd dóbr w Choczni, p. Jarosław, posyła próbki psze­nicy, nasypie je do woreczka, woreczek zwiąże i przymocuje do niego kartkę z adresem, ceną towaru, także w miarę potrzeby z wymienie­niem zapasu lub nazwą pszenicy, n. p. »Sandomierka«. Na tejsamej kartce lub na samym woreczku napisze lub poleci wydrukować: »Za­rząd dóbr Chocznia, p. Jarosław*. — »Próbki bez wartości*.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Reklama. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *