Wysyłka

Wysyłka druków.

Druki, książki, mapy i fotografie, odciski litografowane, drzeworyty i t. p. mogą być wysyłane otwarte, t. j. tylko odpowie­dnio złożone, lub pod opaską, lub też w otwartych koper­tach. Opaską mogą one być owinięte w podłużnym lub poprzecznym kierunku, lub też na krzyż, w każdym wypadku jednak tak, aby opa­skę można zdjąć i sprawdzić, co w niej się znajduje. Opłata wynosi: do 60 g wagi 2 ct., — powyżej 60 g do 160 g 3 ct., — powyżej 150 g do 250 g 5 ct., — powyżej 250 g do 500 g 10 ct., — powyżej 500 g do 1 kg 15 ct. Opasek wyżej 1 kg nie przyjmuje się. Opaski z wy­drukowaną marką dwucentową sprzedają urzędy pocztowe po 2 ct. za sztukę. Opaski muszą być frankowane. Gdyby marka była niedostate­czną, odbiorca płaci brakującą kwotę podwójnie. Adres może być umieszczony na samej posyłce, lub opasce, wolno także umieścić adres na opasce i drugi takisam adres we­wnątrz na posyłce. Druki, po wydrukowaniu w jakikolwiek sposób zmienione, z wyjątkiem korekt drukarskich, nie mogą być w ten spo­sób wysyłane.

Wolno wszakże:

  1. zewnątrz posyłki umieścić imię i nazwisko, firmę i miejsce pobytu nadawcy;
  2. w drukach samych dopisać lub dodrukować: datę wysyłki, podpis, firmę, zatrudnienie, miejsce zamieszkania nadawcy; wolno też dopiski te zmieniać;
  3. posyłać korrektę z rozmaitemi poprawkami, nawet wraz z rę­kopisem, wolno nawet na osobnych kartkach pisać poprawki;
  4. na cennikach, ofertach i cyrkularzach dopisywać, dodrukowywać lub stampilią wyciskać liczby, wymienić nazwisko po­słanego ajenta lub podróżnego (commis voyageur) i podać dzień, w którym przybędzie, a nawet dopiski te zmieniać ;
  5. na zaproszeniach wypisać nazwisko zaproszonego i wymienić datę, cel, i miejsce zgromadzenia.

Gdyby oprócz dozwolonych dopisków znaleziono w opasce jakieś dopiski niedozwolone lub list, zapłaciłby nadawca wysoką karę pieniężną. Wysyłki pod opaską mogą być także »polecone« i >Express« wysłane.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Spedycja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *