Archiwum kategorii: Firma

Godła

Godła i inne napisy sklepowe Godło (szyld) jest to napis nad pracownią, sklepem lub mie­szkaniem przemysłowca lub kupca. Napis ten bywa umieszczany na ta­blicy, lub malowany na murze i t. p. i jest zazwyczaj tak wielki, aby z daleka był … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Reklama | Dodaj komentarz

Ogłoszenia

O ogłoszeniach w ogólności Czasem zależy komuś na tem, aby jak najwięcej osób o czemś się dowiedziało. Do tego służą najrozmaitsze ogłoszenia. Ten chciałby odnająć mieszkanie, ów znowu szuka mieszkania; ten chciałby umieścić dzieci na stancyi w obcem miejscu, ów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Reklama | Dodaj komentarz

Inseraty

Wzór 23. Wzór 24. c) zawiadamiający o ważnych zmianach Niniejszem mam zaszczyt uprzejmie donieść, że istniejący od roku 1855. Skład zegarków ś. p. Ojca mego otworzyłem na nowo z dniem 1. października 1891. przy ulicy Akademickiej 1. 3. pod firmą: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Reklama | Dodaj komentarz

Afisze

Afisze i ogłoszenia kartkowe. Afisze czyli plakaty bywają mniej więcej tejsamej treści, co inseraty i różnią się od nich tylko wielkością i drukiem. Muszą być drukowane wielkiemi literami, aby je z oddalenia można prze­czytać. Przechodnie nie lubią się zbyt długo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Reklama | Dodaj komentarz

Handel

Kupno i sprzedaż. Kupno i sprzedaż załatwia się nieraz w ten sposób, że ku­pujący płaci do rąk sprzedającego lub do jego kasy cenę kupna i odbiera towar. Zdarza się nieraz, że w tym wypadku kupu­jący nie żąda wcale rachunku, a … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Współpraca | Dodaj komentarz

Rachunek

(Nota, Konto). Rachunek jest piśmiennym wykazem dostarczonego towaru, usku­tecznionej robocizny lub poniesionych kosztów. Na rachunki używa się jużto podłużnej ćwiartki, już też półarkusza w miarę potrzeby. Prócz linii poziomych widzimy na rachunkach jeszcze linie pionowe, dzielące kartkę na trzy kolumny, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Kwit

Kto wypłaca drugiemu jakąkolwiek kwotę, ma prawo od odbiorcy tejże kwoty żądać, aby mu wydał kwit. Kwit jest piśmiennem po­świadczeniem, że jakaś kwota została rzeczywiście wypłacona. Kwity wystawia się na otrzymaną pensyę lub wynagrodzenie, uisz­czone rachunki i czynsze, odebrane procenta … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Posyłki

Posyłki pocztowe za pobraniem należytości (zaliczki). Towary można wysyłać pocztą za pobraniem należytości czyli za zaliczką. Przesyłka taka nie zostanie doręczona adresatowi, dopokąd nie złoży za nią należytości w urzędzie pocztowym, a należytość tę odsyła poczta nadawcy. Dlatego też przekaz … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Spedycja | Dodaj komentarz

Zlecenia

Zlecenia pocztowe (Mandaty). Pośrednictwa poczty można używać do ściągania należytości przez zlecenia (mandaty) pocztowe. Zapomocą zleceń można w całej monarchii ściągać kwoty do 500 zł. w. a. Używa się w tym celu blan­kietów rządowych. Dający zlecenie winien do blankietu dołączyć … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Współpraca | Dodaj komentarz

Wysyłka

Wysyłka druków. Druki, książki, mapy i fotografie, odciski litografowane, drzeworyty i t. p. mogą być wysyłane otwarte, t. j. tylko odpowie­dnio złożone, lub pod opaską, lub też w otwartych koper­tach. Opaską mogą one być owinięte w podłużnym lub poprzecznym kierunku, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Spedycja | Dodaj komentarz