Archiwum kategorii: Księgowość

Rachunek

(Nota, Konto). Rachunek jest piśmiennym wykazem dostarczonego towaru, usku­tecznionej robocizny lub poniesionych kosztów. Na rachunki używa się jużto podłużnej ćwiartki, już też półarkusza w miarę potrzeby. Prócz linii poziomych widzimy na rachunkach jeszcze linie pionowe, dzielące kartkę na trzy kolumny, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Kwit

Kto wypłaca drugiemu jakąkolwiek kwotę, ma prawo od odbiorcy tejże kwoty żądać, aby mu wydał kwit. Kwit jest piśmiennem po­świadczeniem, że jakaś kwota została rzeczywiście wypłacona. Kwity wystawia się na otrzymaną pensyę lub wynagrodzenie, uisz­czone rachunki i czynsze, odebrane procenta … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Pisma firmowe

Listy w sprawach przemysłowych i handlowych. Przemysłowcy i kupcy muszą zazwyczaj bardzo wiele korespon­dować: zamawiają materyał surowy i towary, zawiadamiają odbiorców o nowych wyrobach i towarach, polecają, im takowe, ofiarują osobom prywatnym i instytucyom swe usługi, żądają wyjaśnień w niektórych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Okólniki

Okólniki (Cyrkularze). Okólniki kupieckie są ogłoszeniami w formie listu. Są to więc listy otwarte, drukowane lub litografowane. Rozsyła się je tym instytucyom, handlom lub osobom, z któremi będzie się prawdopodobnie stało w sto­sunkach, przy tych wszystkich sposobnościach, przy których uskutecznia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Pisma

Listy przy odsyłaniu roboty lub z usprawiedliwieniem. Wzór 51 W Stryju, 3. sierpnia 1893. Wielmożna Pani! Dzisiejszą pocztą wysłałam bieliznę, uszytą wedle łaskawego zle­cenia z dnia 3. lipca b. r. i pochlebiam sobie, że tak co do użytego materyału, jakoteż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Podania

Przechowywanie korespondencyi. Każdy ostrożny przemysłowiec lub kupiec przechowuje obce listy i telegramy, szczególnie ważniejsze. Zdarzyć się bowiem może, że ktoś powoła się na dawny list lub podniesie zarzut, że roboty nie wykonano lub towaru nie przysłano ściśle według zamówienia. Mając … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz

Świadectwa

Świadectwa i przekazy. Świadectwa są to pisma, stwierdzające czyjeś osobiste przymioty, albo też prawdziwy stan rzeczy. Świadectwa mogą być bardzo rozmaitej treści. Świadectwo powinno być jak najsumiennej i jak najoględniej ułożone, aby nikomu krzywdy nie wyrządzić, i zarazem nikogo w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Firma, Księgowość | Dodaj komentarz