Archiwum kategorii: Korespondencja

Forma listu cd.

5. Uwagi o wstępie i zakończeniu listów. 1. Wstęp winien być zawsze ściśle zastosowany do treści listu, bywa więc bardzo rozmaity. Dla ułatwienia rzeczy początkującym, przy­taczamy niektóre zwroty najpowszechniej używane : Odpowiadając na łaskawe zapytanie mam zaszczyt (pozwalam sobie) donieść … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

O listach

1. Korespondencya.                                                                                                               Często chcemy się rozmówić z osobą nieobecną: chcemy ją oczemś zawiadomić, zapytać się o coś’, poprosić i t. p. W tym celu piszemy  do tej osoby, poczem ona nam odpowiada. Dana odpo­wiedź . niezawsze jest dostateczną , … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

Adresowanie

7. Koperta i adres. Napisawszy list, wkładamy go, do koperty. Koperty powinny być zastosowane do formatu papieru, ażeby arkuszyk, w dwoje lub czworo na równe części złożony, dokładnie się w nich mieścił; wszelkie inne, sztuczne składanie papieru listowego jest niewłaściwe. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

Rodzaj listu

10. Listy przez umyślnego posłańca (Express). Jeżeli nam na tem zależy, aby adresat otrzymał nasz list na­łychmiast, wysyłamy list taki »przez umyślnego posłańca« czyli »Express«. Na adresie listów takich należy napisać wyraźnie u dołu lewego rogu : »Przez umyślnego posłańca« … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy | Dodaj komentarz

Listy rodzinne

Listy rodzinne mogą być najrozmaitszej t r e ś c i. Pod względem Mytny mogą się one także bardzo różnić, gdyż w różnych rodzinach panuje rozmaity ton rodzinny, t. j. członkowie różnych rodzin nawet przy tymsamym stopniu serdeczności przemawiają i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Listy rodzinne cd.

(Na wiadomość o wyzdrowieniu Ojca) W Krakowie , dnia 25. kwietnia 1893. Najdroższy Ojcze! Świat cały wydaje mi. się piękniejszym od chwili, kiedy Kochana Mama mi napisała, że Ojciec prawie zupełnie przyszedł do zdrowia i że wszelkie niebezpieczeństwo minęło. Przez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Listy do przyjaciółek

Do przyjaciółek pisujemy dość często, choćby bez szczególnego powodu, • gdyż przyjaciółka chce wiedzieć, co porabiamy i jak nam się powodzi. Listy do przyjaciółek pod względem treści i formy bardzo są po­dobne do listów rodzinnych. Listy do przyjaciółek pisujemy swobodnie, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Listy, Prywatne | Dodaj komentarz

Przekaz pocztowy

Pieniądze można na obszarze monarchii wysyłać przekazem pocztowym, wszakże tylko do wysokości 500 zł. w. a. Do tego służą drukowane blankiety rządowe na żółtym papierze, które nabyć można na poczcie lub w trafikach po pół centa za sztukę ; innych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Przesyłki | Dodaj komentarz

Pocztowe posyłki towarów

Pocztą można wysyłać najrozmaitsze przedmioty w paczkach, skrzyn­kach, workach, koszykach, pudełkach, zwitkach i t. p. Niektóre przed­mioty, jak n. p. ubitą zwierzynę , można posłać nawet nieopakowane. Nie wolno pocztą posyłać, z małymi tylko wyjątkami, żywych zwierząt tudzież materyi zapalnych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Przesyłki | Dodaj komentarz

List pieniężny

Pieniądze i papiery wartościowe posyła się aż do 250 g wagi w li­stach pieniężnych, powyżej 250 g tylko jako posyłki frachtowe (§ 19). Do listów pieniężnych używa się kopert rządowych lub też kopert własnych z mocnego, nierastrowanego i niezadrukowanego papieru, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Korespondencja, Przesyłki | Dodaj komentarz